About

Tonio de Roover

Bio

Beeldend kunstenaar Tonio de Roover (1973, Bergen op Zoom) maakt installaties, sculpturen en foto’s. Hij is geïnteresseerd in de relatie tussen sociale en materiële structuren. De Roover maakt deze vaak onzichtbare relatie tussen materialiteit en sociale, psychologische en maatschappelijke kwesties op subtiele wijze zichtbaar.

Alledaagse materialen en observaties dienen als vertrekpunt, die in zijn werk verplaatst worden naar een autonome context en gebruik. Zijn werk was o.a. te zien in Museum Boijmans van Beuningen, TENT. Rotterdam, Pictura Dordrecht en Stichting KIK in Kolderveen. Tonio de Roover woont en werkt in Rotterdam.

Over het werk

De mens heeft een fysieke relatie tot de wereld om zich heen, omringt en relateert zich aan het tastbare. Door welke idealen of verlangens worden we gedreven en hoe uit zich dit in onze leefomgeving? Hoe gaat dit samen, of juist niet, met de praktische keuze voor een bepaald materiaal?

We hebben een gelaagde relatie met materialen: enerzijds is er praktische relatie via de gebruikswaarde van materialen als grondstoffen, anderzijds kunnen we onszelf in onze materiaalkeuzes uitdrukken naar de ander toe. Het materiële heeft, naast haar basale gebruikswaarde, ook symbolische en communicatieve eigenschappen, die tot uitdrukking komen in onze private en publieke leefomgeving. Materialen zijn hiermee ook sociale bouwmaterialen of bouwstenen, in zowel de heel banale als in transcendentale zin.

De Roover is geïnteresseerd in de manier waarop we in onze dagelijkse omgeving met deze beide aspecten omgaan. Hij brengt deze vragen terug tot de basis: het materiaal van waaruit dit alles is opgebouwd. Door de gecodeerde of ‘versleutelde’ manier waarop we onszelf via materialen uitdrukken gaan we vaak op onbewust niveau met informatie om die tegelijk fysiek aanwezig is: hidden in plain sight. Door de achterliggende codes te onderzoeken en te herschrijven ontstaat er zowel een nieuwe, autonome vorm als een verplaatsing ervan.

Deze nieuwe code toont zich in de vorm van een abstract, ruimtelijk patroon met een eigen vorm, kleur, ritme en volume – een nieuwe structuur. Binnen deze nieuwe structuur brengt de Roover verschillende paradoxale aspecten samen: de vorm van het werk verwijst bijvoorbeeld naar een hekwerk, de kleuren eerder naar een speeltuin of naar speelgoed. De titel suggereert een verlangen naar bescherming. Het werk speelt zich af tussen de kwetsbaarheid en het hek. De Roover toont zijn werken ook regelmatig in relatie tot elkaar, waardoor er ook weer nieuwe relaties tussen de codes en hun patronen kunnen ontstaan.

Zijn werk heeft een beweeglijke en heldere vorm, met een volume dat de menselijke maat als uitgangspunt heeft. Het laat zich verhouden tot de kijker op een toegankelijke manier, door de schaal, kleurgebruik en de transparantie van de structuren.

Het werk van de Roover verwijst impliciet naar de paradox tussen tijdelijkheid en constante verandering binnen sociale en maatschappelijke processen, die tot uitdrukking komen in de schijnbaar onveranderlijke vastheid van een materiële drager.

door L. Verhees